Bra att veta om avlopp

I filmen berättar två miljöinspektörer från Sala om funktionen hos en trekammarbrunn och en markbädd. De ger också tips på bra saker att tänka på när det gäller slamavskiljning samt kontroll och skötsel av en markbädd.
Visste du till exempel att man inte får parkera ovanpå en markbädd eller infiltrationsanläggning?
Filmen är producerad 2014 av VA-guiden.

Mer om avlopp
Slamavskiljare, avloppsguiden.se
Markbädd, avloppsguiden.se
Tips till dig som ska köpa eller sälja hus med enskilt avlopp, broschyr
Ställ diagnos på ditt avlopp, bildspel
Underlag för egen bedömning av avloppsanläggningens status, pdf
Spola med rent samvete, informationsfilm från HaV
Informationsfilm om avlopp, Östersjön och friluftsbåtar