FANN ger svar om kornstorlek under kompaktfilter

Avloppslistan

På Avloppslistan har olika kornstorlekar på sand/grus under biomoduler diskuterats. Den miljöinspektör som inledde diskussionen funderade på om 2-4 mm grus var för grovt under Teranas och FANNs kompaktfilter. FANN har gett ett långt svar där de bl a påpekar att miljöinspektörer inte bör rekommendera någon modifiering av grus/sand-storleken, utan tillverkarens rekommendationer bör gälla. I en följddiskussion motsäger ett par inspektörer detta och FANN följer upp med ytterligare ett svar där deras rekommendationer för horisontella markbäddar lyfts fram.

Ursprungsfrågan var om 2-4 grus under kompaktfilter borde ersättas med 0-8 infiltrationssand istället. I svaren som följde visade det sig att ett par av inspektörerna krävde modifiering av kornstorleken jämfört med vad tillverkarna rekommenderade, medan några kommuner följde rekommendationerna.

FANN svarar att tillverkarens läggningsanvisningar bör följas. Om inspektören misstänker att anläggningstypen inte fungerar, kräv bevis (av fastighetsägaren, reds amn) för att anläggningen fungerar.

Det är entreprenörens ansvar att leverera det grusmaterial som tillverkaren rekommenderar.

FANN delar också med sig av hur företaget ser på den markbaserade reningens historia och lite om hur dimensioneringen går till:

  • 1:a generationen: traditionella infiltrationer och markbäddar
  • 2:a generationen: biomoduler
  • 3:e generationen: biomoduler med inbyggt standardiserat grus

Första generationens markbäddar dimensioneras med hjälp av formeln area=flöde/LTAR. Korrekt grus för dessa markbäddar har LTAR 50-100 enligt Axel Alm på FANN. (De gamla allmänna råden anger 50-60 l/m2/dygn, dvs LTAR 50-60, reds anm)

Flödet i en anläggning med biomoduler är större. Målsättningen är ju att vattnet ska renas så långt som möjligt i själva modulen. Under InDrän använder FANN material med LTAR 100-200 eller 2-4 mm grus (natur eller kross). Reningsresultatet i sådana bäddar är väldokumenterade enligt FANN och de uppmanar inspektörer att besöka deras hemsida eller ta kontakt med dem för att få ta del av reningsresultat.

Varje modulbaserad uppfinning är unik och har därför olika storlek på anläggningen och grusspecifikation.

Slutligen uppmanar Axel Alm alla att fortsätta vara skeptiska till nya uppfinningar och nya fabrikat av gamla uppfinningar. Fortsätt ställa de olika fabrikaten på prov. Om det lönar sig att vara duktig kommer branschen att bli bättre.

I följddiskussionen efter FANNs svar framkom att Åsa Gunnarsson, utredare på HaV, säger att det inte är fel att be företagen om provresultat.

Diskussionen har även gällt kornstorlek under Teranas kompaktfilter. Detta företag har också fått ta del av inläggen. Alf Memner, VD på Terana, meddelar att de påbörjat arbetet med att uppdatera läggningsanvisningarna och att de meddelar Avloppslistan när anvisningarna är klara.

Läs alla inlägg från Avloppslistan i frågan. Inläggen återges anonymt. Om du vill kontakta någon av miljöinspektörerna som skrivit så hittar du deras namn och e-postadress i inläggen i din mailbox (om du prenumererar på Avloppslistan).