Nationell klimatanpassning – pengar från regeringen

    I den budget som presenteras den 21 september, och som är en överenskommelse mellan rege­ringen och Vänsterpartiet, satsar regeringen ytterligare 110 miljoner kronor på att anpassa Sverige till klimatförändringar. Tillsammans med de 50 miljoner kronor som aviserades i våras blir det totalt 160 miljoner kronor per år från 2016–2019.

    – Klimatanpassning är en fråga för Sverige här och nu. Det handlar mycket om skyfall, men också, som förra sommaren, om problem med värme, säger Åsa Romson till dn.se.

    Pengarna ska framför allt gå till vad som kallas ”strategisk samhällsnytta”. Det handlar om infrastruktur och andra åtgärder för att samhället ska fungera. Dagvatten, avloppspumpstationer och dricksvattensäkerhet är en del av detta.

    Pressmeddelande från regeringen