Dagvattenfrågor i stadsutveckling

    Movium faktabladMovium är en tankesmedja vid SLU. Syftet med Movium är att arbeta med stadsutvecklingsfrågor för att främja städer där både människor och vegetation vår växa. Movium ger ut ett faktablad, en tidskrift och jobbar med utbildning på olika sätt.

    Läs mer på Moviums hemsida. Där finns också tre faktablad med direkt koppling till dagvatten. Nummer 1 år 2013 om ytavrinning och dagvattenhantering i bostadsområden. Nummer 6 år 2013 om gröna väggar i skandinaviskt klimat. Samt nummer 2 år 2015 om regnbäddar för behandling av dagvatten. Faktabladen kan köpas via webbshopen på hemsidan.