Hushållsdagvatten – snart har vi svaret

    Vilka krav ska gälla vid anslutning av dagvatten? Det ska WSP tillsammans med Dag&Nät på Luleå tekniska universitet ta fram underlag för. Uppdragsgivare är Svenskt Vatten Utveckling.

    Bakgrunden till uppdraget är att VA-organisationerna behöver kunna definiera vilket dagvatten som är rimligt att ta emot. På motsvarande sätt finns det idag krav på spillvatten i kommunernas allmänna bestämmelser. Svenskt Vatten Utveckling har därför gjort en riktad utlysning för att få fram underlag för vilka krav som ska gälla för anslutning av dagvatten. Ansökan från WSP i samverkan med Dag&Nät, ett kompetensnätverk inom VA-teknik på Luleå tekniska universitet, ansågs motsvara målsättningen bäst.

    WSP ska nu undersöka möjligheten att definiera vad ett hushållsdagvatten skulle kunna innebära flödesmässigt och innehållsmässigt, så som man idag enligt praxis använder sig av hushållsspillvatten.