Nya riskhanteringsplaner från Länsstyrelsen

Efter att stora översvämningar inträffat i Europa antog EU under 2007 ett direktiv för översvämningsrisker som reglerar hanteringen av översvämningar. Nu har flera av Översvämningsstrategiernas tredje steg släppts. Vi har bland annat hämtat hem från Länsstyrelserna i Jönköping och Dalarna. Riskhanteringsplanerna beskriver hur de översvämningsrisker som identifierats med hjälp av hot- och riskkartorna ska hanteras. Planen innehåller mål och åtgärder för att minska riskerna för människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.

Gå in och läs vad som är speciellt med de olika översvämningsdrabbade områdena, här (för medlemmar).

Läs om MSBs identifiering av områden, referat från Vattenstämman 2012 (för medlemmar).

Öppen nyhet om Översvämningsdirektivet, steg 2.