Ett mycket lyckat Vatten Avlopp Kretslopp 2016

Astrid-pa-scenDen nationella konferensen Vatten Avlopp Kretslopp lockade ett rekordstort antal deltagare till Karlstad 2016. En blandning av utställare, kommunalt, statligt och privat anställda, entreprenörer och studenter bidrog till en härlig stämning och ett stort utbyte av kunskap. I skenet av konferensens tema Vatten- och avloppsfrågor i ett förändrat klimat var seminarierna om dagvatten särskilt välbesökta – tidvis stod folk längs med väggarna för att få plats! 

Under två fullspäckade dagar diskuterades VA-frågor med fokus på de pågående klimatförändringarna. Varje morgon inleddes med ett gemensamt seminarium som tog upp generella trender och utmaningar inom VA-Sverige. Deltagarna hade sen möjligheten att gå på tre olika seminarier; VA-planering, små avlopp och dagvatten. Även om små avlopp höll till i den största konferenslokalen märktes det att fler och fler börjar få upp ögonen för dagvattenfrågor. Under både torsdagen och fredagen var det över 100 personer som lyssnade på allt ifrån exempel om hur man jobbar med dagvattenfrågor i såväl stora som små kommuner, till forskningsresultat om underhåll av dagvattenreningsåtgärder och om ekosystemstjänster får tillräckligt med stöd i PBL.

Det var inspirerande att se det arbete som pågår med dagvatten i Sverige och det intresse som fanns bland deltagarna. Frågorna duggade tätt och diskussionerna följde ofta med ut i korridoren och ibland även in till lunchlokalen. Många passade säkerligen också på att knyta nya kontakter, om inte på seminarierna eller på utställningen, så på den storslagna middagen på torsdagskvällen. Middagsunderhållningen var uppskattad och kanske hamnar filmen från denna förr eller senare på Avloppsguidens Roliga sidan?

Nyfiken på vad som sas i VA-planeringsseminarierna? Gå till VA-planeringsguiden