Våtmarker fångar mer näring än man tidigare trott

jordbruksverketJordbruksverket har sammanställt och analyserat mätningar från våtmarker som ingår i landsbygdsprogrammet. Resultaten har visat att våtmarker avskiljer kväve, men framför allt fosfor, i högre utsträckning än man tidigare trott. Om man prioriterar näringsavskiljning genom att förbättra placering och utformning i landskapet kan man troligen uppnå en genomsnittlig avskiljning på 50 kilo fosfor och 50 kilo kväve per hektar våtmarksyta och år.

Läs mer och ladda ner Jordbruksverkets rapport om Näringsavskiljning i anlagda våtmarker i jordbruket (för medlemmar)