Länsstyrelse polisanmäler dagvattenutsläpp

    I mars hittades 100-150 döda öringar i Boserupsbäcken. Länsstyrelsen i Skåne har utrett händelsen och lämnade i slutet av april in en polisanmälan om miljöbrott. Anmälan är riktad mot livsmedelsföretaget Findus, som släpper ut sitt dagvatten i bäcken. Läs mer på Helsingborgs dagblads hemsida.