Myndigheter agerar mot mikroplaster

Kemikalieinspektionen föreslår ett förbud mot kosmetiska produkter som innehåller mikrokorn av plast, i januari 2016. Förbudet bör enligt myndighetens bedömning ses i kombination med andra åtgärder mot mikroplaster. Naturvårdsverket har samtidigt ett uppdrag från regeringen om att identifiera viktiga källor till spridningen av mikroplaster och föreslå åtgärder för att minska utsläppen. Naturvårdsverkets uppdrag ska redovisas i juni 2017.

Rapporten är ett svar på ett uppdrag från regeringen om att ta fram förslag på nationella för att begränsa förekomsten av mikroplaster. Mikroplast i kosmetika står för cirka 0,1 procent av mikroplasterna i sjöar och hav, enligt osäkra uppskattningar. Uppdraget är en del i Kemikalieinspektionens arbete med en handlingsplan för en giftfri vardag.

Kemikalieinspektionens förslag går ut på att kosmetiska produkter som sköljs av direkt efter användning och som innehåller mikrokorn av plast förbjuds i Sverige från och med den 1 januari 2018. Förbudet bör kombineras med andra åtgärder för att minska mängden mikroplaster i hav och sjöar.

Mer information om hushållens mikroplaster