Förbud mot Bisfenol A

Den 1 september 2016 förbjöd regeringen tvåkomponentsepoxi som innehåller bisfenol A eller bisfenol A-diglycidyleter. Det får numera inte användas vid gjutning av nya plaströr inuti befintliga tappvattenrör så kallad relining. Bakgrunden till förbudet är ett förslag från Kemikalieinspektionen, Boverket och Livsmedelsverket som myndigheterna lämnade till regeringen i en gemensam rapport 2013.

Förbudet gäller endast kemiska produkter som består av en bas och en härdare och som blandas på platsen för gjutningen.