Gör valet av rörmaterial skillnad? Dag&Nät (2016)

Introduktion
Idag består Sveriges dagvattennät till ungefär 75 % av betongledningar. Ålder och slitage gör att en väsentlig andel måste förnyas i den närmaste framtiden. I dagsläget finns en rad olika material som kan användas för att tillverka dagvattenledningar, t.ex. plast, betong eller stål.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.