Konferens med VA-planeringsseminarier

Välkomna till Vatten Avlopp Kretslopp den 16-17 mars i Norrköping. Branschkonferensen som årligen lockar flera hundra deltagare samt ett 50-tal utställande företag. Här träffar du myndigheter, kommuntjänstemän, forskare, entreprenörer och experter.

Inom de två VA-planeringsseminarierna kommer du höra om ämnen så som

  • VA-utbyggnad och lokala tekniklösningar
  • Gränslandet mellan små avlopp och kommunalt VA
  • Hur ska vi välja teknik i omvandlingsområden
  • Alternativa VA-utbyggnadsmodeller
  • LTA-teknik i omvandlingsområden, exempel från Årsta Havsbad
  • Uppföljning av kostnader för VA i omvandlingsområden

Se hela programmet på hemsidan Vatten Avlopp Kretslopp