Prioritera rätt indata-parametrar!

    Thomas LarmPå dagvattenseminarielogga_vakt på Vatten Avlopp Kretslopp får du lära dig vilka indata-parametrar du behöver ha koll på för att dimensionera din dagvattenanläggning rätt. Thomas Larm, som har gjort modellen StormTac, ger dig en genomgång som gör det lättare att prioritera var du ska lägga krutet. Thomas kommer också presentera vilken reningseffekt som olika typer av dagvattenanläggningar kan förväntas ge.
    Se hela programmet