Kan vi använda befintlig infiltrationsanläggning som utsläppspunkt?

Jag har fått en ansökan om inrättande av ny avloppsanordning. De har angett att de vill använda den befintliga infiltrationen som utsläppspunkt efter ett minireningsverk. Hur ska man förhålla sig till detta?

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.