Markbädden blev större och tunnare än i tillståndet

markbädd
Jag har fått in en kontrollrapport för en markbädd. Markbädden som anlagts är 30 m2 istället för 20 m2, som är minimum enligt de tillstånd som vi gett fastighetsägaren. De har även enligt kontrollrapporten anlagt ett markbäddslager som är 50 cm istället för 80 cm (enligt tillståndet skulle de anlägga en konventionell markbädd enligt naturvårdsverkets anläggningshänvisningar). Min fråga är om ni har någon uppfattning om hur stor påverkan detta kan få på reningsgraden för bädden...

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.
DELA