Vilken effekt på P-reningen har biomoduler i en markbädd?

fosfor
Vi har en fundering kring biomoduler och fosforreduktion. Om en markbädd anläggs med biomoduler, ökar fosforreduktionen då? Vi diskuterar den frågan på kontoret för att kunna svara sökande...

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.
DELA