Stora biltvättarhelgen 22-23 april!

Biltvättarhelgen_2017Varje år genomförs Stora Biltvättarhelgen för att uppmärksamma allmänheten av vikten att inte fultvätta. 20 miljoner fultvättar görs varje år i Sverige vilket innebär att bilar tvättas på gatan och bidrar till att orenat vatten rinner rakt ut i dagvattensystemen och våra naturvatten. Olja, tungmetaller, asfaltsrester och andra toxiska ämnen som transporteras med dagvattnet påverkar recipienten och de naturliga ekosystemen.

Svenskt Vatten uppmärksammar detta genom sin hemsida Biltvättarhelgen. I år vill man framför allt nå ut till yngre bilförare, bland annat genom sociala medier. Här finns en av filmerna med hashtagen #biltvättartid.