Bygga på naturmark utan att öka flöden. Expertsvar

När befintlig naturmark exploateras, finns det möjlighet att bygga på ett sådant sätt att dagvattenflöden och föroreningstransporten inte ökar? Läs vad vår dagvattenexpert har svarat på frågan.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.