Jordbruksmark och kontrollerade översvämningsytor

Jordbruksverket har fått i uppdrag av regeringen att undersöka potentialen och möjliga risker med att använda uppströms jordbruksmark till kontrollerade översvämningsytor för att skydda nedströms tätbebyggda områden. Utöver att rapporten utgör ett underlag riktat till regeringen kan den användas som en vägledning för andra aktörer, exempelvis kommunala funktioner inom VA och samhällsplanering eller tekniska konsulter på uppdrag av kommuner och länsstyrelser, som vill räkna på förutsättningarna i ett enskilt område.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden.Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.