Vattenbrist i enskilda brunnar

57 av landets kommuner svarar på SVT:s enkät att man tror vattenbrist kommer drabba enskilda brunnar i ganska stor, eller mycket stor omfattning. De flesta ligger i Götaland och Svealand. 21 av kommunerna rapporterar att man redan i maj sett stora eller mycket stora problem med enskilda brunnar som sinar. Läs mer

Läs tidigare inlägg om vattennivåer