Hur motverkas tillväxt av alger i dagvattendamm? Expertsvar

Dagvatten är ofta näringsrikt och innehåller ämnen som stimulerar tillväxt i exempelvis dagvattendammar. Alger och andra arter kan ofta upplevas som negativa ur upplevelsesynpunkt. Finns det något sätt att motverka tillväxt i dagvattendammar som en vill ska vara estetiskt tilltalande?

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.