Dom om skadestånd för vägsalts effekt, MMÖD 2017

En ny dom gällande dagvatten har fastslagits i Mark- och miljööverdomstolen. Denna gång gäller det vägdagvatten i form av snöslask och det är Trafikverket som tvingas betala skadestånd till en fastighetsägare för skador som snöslask med vägsalt ska ha orsakat husets tegelfasad efter vårdslös snöröjning.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden.Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.