Examensarbete om §6 LAV

Examensarbete från studenter på Högskolan Väst som tar upp upp avgränsning av verksamhetsområden. De fem kommunerna som tas upp och exemplifieras i studien är Lerum, Lysekil, Skövde, Svenljunga och Vänersborg.Den första frågeställningen i studien är: hur tolkar kommunerna begreppet ”större sammanhang” i 6 § lagen om allmänna vattentjänster? Den andra frågeställningen  är varför vissa områden i kommunerna ligger utanför verksamhetsområden trots att villkoret om ”större sammanhang” är uppfyllt.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden.Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.