Säker toalett – en fråga om liv och död

Världstoalettdagen, eller World Toilet Day, den 19 november handlar om att inspirera till åtgärder för att möta den globala sanitetskrisen. Idag lever 4,5 miljarder människor utan en toalett som hanterar avfallet på ett säkert sätt. 
(Källa: World Toilet Day)

Tillgång till dräglig sanitet är centralt för att utrota extrem fattigdom. De hållbara utvecklingsmålen, som lanserades 2015, innehåller ett mål för att alla ska ha tillgång till en säker toalettlösning före 2030.

Går du i julklappstankar?

VA-guiden stöder sedan flera år tillbaka organisationen Toaletter utan gränser som finansierar kretsloppsanpassade toaletter i utvecklingsländer.

Vi har även samarbetat med WaterAid som fokuserar på rent vatten, sanitet och hygien. Lagom till Världstoalettdagen släpper WaterAid rapporten Out of Order – the state of the worlds toilets 2017

Detta menar WaterAid måste göras för att förbättra toalettsituationen i världen:

  • Satsa mer på sanitet. Idag är sanitet underfinansierat både av länder och av biståndsgivare, trots att det är helt grundläggande för hälsa och kvinnors rättigheter.
  • Involvera kvinnor i planering och genomförande i satsningar på sanitet.
  • Bygga toaletter och sanitetssystem som är anpassade efter kvinnors behov.

Både Toaletter utan gränser och WaterAid erbjuder olika gåvopaket för den som vill bidra.

Olyckan dolyckan i bajsformat

World Toilet Day ger patogenerna röst och ansikte i klippet Patrick´s poo

Tema 2017: Avloppsvatten

På temat avloppsvatten har World Toilet Day tagit fram en illustrativ poster som nog alla aktörer inom samhällsplanering och offentlig förvaltning har nytta av.

 

2013 utsåg FN: s generalförsamling den 19 november till Världstoalettdagen.

Apropå världsdagar

Under Vatten Avlopp Kretslopp den 22 mars 2018 är det Världsvattendagen