Trafikintensiteter och ÅDT i StormTac. Expertfråga

I beräkningsprogrammet StormTac kan föroreningsbelastning från dagvatten bland annat beräknas från vägar. Men hur tas hänsyn till trafikintensiteten på vägarna och hur läggs denna i i programmet? Det har vi utrett i denna expertfråga.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.