Förslag till åtgärder mot mikroplaster i Malmö

I en ny rapport från Malmö föreslås ett antal åtgärder för att minska mängden mikroplaster i dagvattnet.

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd har sammanställt en rapport om mikroplaster i Malmö, något som VA-tidskriften Cirkulation var först med att berätta om. Rapporten är en kunskapssammanställning men ger även förslag på hur spridningen av mikroplast kan minskas. Läs mer och ladda ner rapporten här.

Mikroplaster har givits mer och mer utrymme i miljödebatten allt eftersom kunskapen om dessa partiklar successivt ökat. På VA-guidens årliga konferens, Vatten Avlopp Kretslopp 21-22 mars, kommer också en del av programmet att handla om just mikroplaster.

Mikael Olshammar från IVL Svenska Miljöinstitutet är en av föreläsarna som deltar på konferensen och kommer att fokusera på att beskriva hur mikroplasten påverkar våra hav och dess organismer och hur vi kan göra för att minska utsläppen. Även Simon Magnusson från LTU/Ecoloop kommer att föreläsa om mikroplaster och beskriva hur läckaget ser ut från konstgräsplaner.

Du hittar hela programmet till konferensen Vatten Avlopp Kretslopp program samt information om hur du anmäler dig här.