Växtbäddar ska förhindra översvämning vid Rådmansgatan i Stockholm

Det är SVT Nyheter som rapporterar om projektet vid korsningen Sveavägen/Rådmansgatan i Stockholm som ska bidra till att tunnelbanestationen Rådmansgatan inte fylls vid kraftig nederbörd. Detta skulle annars kunna riskera att slå ut stora delar av tunnelbanesystemet.

Projektet omfattar, förutom Rådmansgatan, omplantering av växtbäddar med biokol på ytterligare sex platser i Stockholm. Den totala budgeten för projektet uppgår till 28 miljoner som ska tas från den planerade klimatmiljard som finns med i budgeten för Stockholms stad.

Länk till nyheten på SVT:s hemsida hittar du här.