Vilka dagvattenanläggningar är anmälningspliktiga? Expertsvar

En av våra experter, Jonas Christensen från Ekolagen Miljöjuridik AB, utgår i från en dom i Mark- och Miljööverdomstolen för att besvara denna fråga.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.