Nytt expertsvar om fastighetsägarens underskrift behövs vid meddelande av förbindelsepunktens läge?

VA-guidens expert Krister Törneke från Tyréns AB med mångårig erfarenhet av VA-planeringsfrågor, besvarar en expertfråga som handlar om det behövs ett undertecknat avtal vid meddelande av förbindelsepunktens läge?

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.