Dokumentation från VAK 2018, onsdag 21/3

Vatten Avlopp Kretslopp är den årliga mötesplatsen för alla som arbetar med dagvatten, va-planering och små avlopp. Varje år deltar flera hundra tjänstemän, konsulter, utställare och branschexperter för att få inspiration, knyta kontakter och inhämta den senaste forskningen och de senaste erfarenheterna. Här hittar du presentationer från konferensen 2018.

Årets konferens fokuserade på problematiken kring för mycket och för lite vatten samt för mycket och för lite växtnäring. Konferensen hade också ett nytt upplägg där de parallella seminarierna inom små avlopp, dagvatten och va-planering som vi tidigare använt oss av fick ge plats åt flera föreläsningsblock med olika teman.

Nedan hittar du presentationer från konferensens första dag i Gävle. Den andra dagens presentationer hittar du här.

Gemensam förmiddag

Välkommen till Gävle – Göran Arnell, kommundirektör Gävle kommun

För mycket och för lite – Lena Blad, VD Gästrike Vatten

För mycket vatten– Pär Holmgren, klimatskadespecialist Länsförsäkringar

För lite vatten, eller? – Lena Söderberg, generaldirektör SGU

För mycket växtnäring – Linda Kumblad och Emil Rydin, BalticSea2020

Läget i utredningen om hållbara vattentjänster – Anders Grönvall, utredare

MACRO – ny teknik för mat och avlopp i kretslopp – Maria Lennartsson, Stockholms stad

Regeringsuppdraget om dagvatten – Pontus Cronholm, Naturvårdsverket

Klimatanpassning – miljömål och kommunala åtgärder – Paula Lenninger, Länsstyrelsen i Gävleborg


Seminarieblock Dagvatten i VA-planeringen

Analys av kunskapsläget för dagvattenproblematiken – regeringsuppdraget – Pontus Cronholm, Naturvårdsverket

iWater – så tog vi kommunens dagvattenarbete framåt – Anna Nettelbladt, Gästrike Vatten

Skyfall i framtida klimat – Sten Lindell, SMHI


Seminarieblock Små avlopp på nationell nivå och funktionskontroll

Små avlopp på nationell nivå – vad händer?

Utredningen om hållbara vattentjänster, Anders Grönvall, utredare samt, Vad händer på Havs- och vattenmyndigheten – små avlopp? Åsa Gunnarsson och Margareta Lundin Unger, Havs- och vattenmyndigheten

Metodik för kostnadseffektiv tillsyn – lärdomar från tio LOVA-projekt – Anna Ericsson, Södertälje kommun och Avloppsguidens användarförening

Planlaser och rökpatroner – funktion i markbaserade anläggningar – Maja Englund, RISE Jordbruk och Livsmedel

Markbaserad rening – inventering av över 200 hushåll i Uppland – Johan Hedin, Brännmossen AB


Seminarieblock Avlopp & Kretslopp

Temapromenad i utställningen

Triplikata system i H+, Helsingborg – Marinette Hagman, NSVA

Ny teknik i omvandlingsområden – Frida Nolcrantz, Mälarenergi

Kretsloppskrav på små avlopp – Lovisa Ekdahl, Orust kommun

(Utgick på grund av sjukdom)

HaV:s syn på små avlopp och kretslopp – Ann Lundahl, Åsa Gunnarsson och Margareta Lundin Unger, Havs- och vattenmyndigheten

Fråga experten Live.


Seminarieblock Tillsyn av dagvatten

Dagvatten – ett tillsynsområde under utveckling – Pontus Cronholm, Naturvårdsverket

Juridiken som stöd i tillsynsarbetet – Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik

Verktyg för bättre vattenstatus genom tillsyn – Juha Salonsaari, Stockholms stad

Temapromenad i utställningen