Dokumentation från VAK 2018, torsdag 22/3

Vatten Avlopp Kretslopp är den årliga mötesplatsen för alla som arbetar med dagvatten, va-planering och små avlopp. Varje år deltar flera hundra tjänstemän, konsulter, utställare och branschexperter för att få inspiration, knyta kontakter och inhämta den senaste forskningen och de senaste erfarenheterna. Här hittar du presentationer från konferensen 2018.

Årets konferens fokuserade på problematiken kring för mycket och för lite vatten samt för mycket och för lite växtnäring. Konferensen hade också ett nytt upplägg där de parallella seminarierna inom små Avlopp, dagvatten och va-planering som vi tidigare använt oss av fick ge plats åt flera föreläsningsblock med olika teman.

Nedan hittar du presentationer från den andra konferensdagen i Gävle. Presentationer från den första dagen hittar du här.

Gemensam förmiddag

Expertsamtal i morgonsoffan

Vatten och miljögifter – hur stora är problemen? – Mattias Nordeborn, Laholmsbuktens VA och Mattias Öberg, Swetox

För lite ekosystemtjänster i planeringen – Jonas Johansson, Höje å och Kävlingeåns vattenråd och Christina Wikberger, Stockholms Stad

Avlopp & Kretsloppspriset 2018


Seminarieblock Aktuell forskning samt avloppslistan

Mikroföroreningar i små avlopp – från avlopp till dricksvattentäkt – Patrik Andersson, Umeå universitet

Svar på frågor från avloppsinspektörens vardag – Vi besvarar och diskuterar frågor kring Avloppslistan. Avloppslistan är ett e-postnätverk för utbyte mellan myndigheter som arbetar med små avlopp.


Seminarieblock För mycket vatten – en utmaning för kommunernas planering

Boverkets tillsynsvägledning avseende översvämningsrisker – Anders Rimne, Boverket

En handlingsplan för klimatanpassning – hur ser den ut och vad kan den innehålla? – Lena Höglund och Birger Wallsten, Mälarenergi

Ett dagvattenprogram – men hur gör vi sen då? – Irina Persson och Brita Stenwall, Uppsala Vatten

Seminarieblock Näringsämnen och mikroplast

Träd och näring i stadsmiljö – Björn Embrén, Stockholm stad

Mikroplaster – ett makroproblemMikael Olshammar, IVL

Mikroplaster från konstgräsplanerFredrick Regnell, Ecoloop AB


Seminarieblock Va-planering och vattenbrist

Förslag på ändringar i 6§ LAV – Sara Linde, utredningen hållbara vattentjänster

Gemensamhetsanläggningar – en utmaning i va-planeringen – Pernilla Bratt, Lidköpings kommun
Ersattes

Exempel på va-planering – Lennart Lorick, Falkenbergs kommun

Planering vid vattenbrist; före, under och efter Pär Aleljung, Livsmedelsverket

Regional vattenförsörjningsplan – Christoffer Carstens, Länsstyrelsen Gävleborg