Lund och Malmö går i olika riktning i frågan om konstgräsplaner

Konstgräsplaner har konstaterats utgöra en av de största källorna till spridning av mikroplaster till miljön. Nu väljer Lunds kommun att sätta stopp för byggandet av nya konstgräsplaner. Malmö kommun väljer att gå i motsatt riktning. 

Syftet med förbudet mot nya konstgräsplaner är enligt Sydsvenskan att Lunds kommun vill utreda om gummigranulat från gamla däck, som ofta används till just konstgräsplaner, går att ersätta med något annat material. Kork och kokosflis har nämnts som möjliga ersättningsmaterial till gummigranulaten. Beslutet om förbud finns med i kommunens nya kemikalieplan, Lundakem.

I Malmö stad är planen en annan. Enligt P4 Malmöhus har staden som mål att gå från dagens 22 konstgräsplaner till 27 stycken. Redan i år ska två nya planer stå färdiga. Enligt kommunen pågick inte diskussionen om de potentiella miljöeffekterna på samma sätt när målsättningen om antalet konstgräsplaner antogs.

Läs mer på Sydsvenskans hemsida.
Läs mer på Sveriges radios hemsida.

Mikroplaster från just konstgräsplaner är ett ämne som även kommer att tas upp på konferensen Vatten Avlopp Kretslopp i Gävle 21-22 mars. Simon Magnusson från LTU/Ecoloop AB kommer ge inblick i hur spridningen av mikroplasterna sker och vilka åtgärder som kan implementeras för att förebygga spridningen.

Är du medlem i VA-guiden har du möjlighet att ta del av ett flertal nyheter, rapporter och dokument som behandlar problematiken kring mikroplaster. Du hittar mer information här.