Betänkandet ”Vägar till hållbara vattentjänster” är ute på remiss

Nu är betänkandet ”Vägar till hållbara vattentjänster” ute på remiss. Alla har möjlighet att svara på remissen, inte bara de från regeringen utpekade remissinstanserna. Du kan lämna synpunkter i dina frågor, till exempel om de föreslagna förändringarna i § 6 vattentjänstlagen, avloppsdeklarationen för små avlopp, den centrala avloppsrådgivningen eller om du har kommentarer om något av de andra förslagen som tagits fram. Läs gärna VA-guidens sammanfattning från när utredningen presenterades (för medlemmar).

Du hittar remissmissivet här och betänkandet i sin helhet här.
Remissvar ska lämnas till Miljö- och energidepartementet senast 31 oktober 2018.