Funktionskontroll av små avlopp, 16-17/10: utbildning och erfarenhetsutbyte

Funktionskontroll av befintliga anläggningar

Nu finns ett spikat program för de två halvdagarna i Norrköping 16-17 oktober. Den 16:e fylls av föredrag och inspel från miljöinspektörer, företag och forskare. Den 17:e fortsätter miljökontoren erfarenhetsutbyte och diskussion om uppföljning av små avlopp.

Inbjudan, program och anmälan

Utbildning: Funktionskontroll av små avlopp

16 oktober 2018, Louis De Geer konsert & kongress. Fokus ligger på erfarenhetsutbyte och diskussioner. Vad innebär dessa erfarenheter för tillsynsverksamheten och miljökontorens prövning av ansökningar? Nedan har vi lagt förslag på vidare läsning till rubrikerna från dagen

Funktionskontroll i Norge – resultat från mer än 5 års studier
Arild Eikum, Avlop Norge, tbc
Hos VA-guiden: Håndbok, Teori og praksis. Avlop Norge, Johannessen, E. et al., 2016

Surrogatparametrar – tio kommuner har prövat ny metodik för uppföljning av minireningsverk
Andrea Peterson Alingsås kommun och Annafia Öquist, Falu kommun
Hos VA-guiden: Surrogatparametrar – en kostnadseffektiv metod att följa upp små avloppsanläggningars funktion

Så provtar vi minireningsverk i fält
Hanna Karlsen, Topas Vatten och Lars Lindh, Water Systems Sverige AB

Erfarenheter av provtagning på markbaserade anläggningar
Inga Herrmann, Luleå Tekniska Universitet

Uppföljande kontroll av nya små avlopp – redovisning av ett LOVA-projekt
Charlotta Larsson, Kungsbacka kommun
Hos VA-guiden: Fem frågor till Kungsbacka om uppföljande kontroll av små avlopp

Planlaser och rökpatroner – uppföljning av markbaserade anläggningar
Maja Englund, RISE
Hos VA-guiden: Funktionen hos markbaserade avloppsanläggningar

Så följer vi upp funktionen hos markbaserade anläggningar
Patrik Ellis, BAGA Technology AB
Johan Hedin, Brännmossen AB
Hos VA-guiden: Markbaserad rening – en studie av funktion i fält i Uppland 2017-2018

Eftermiddagen följs av mingel.

Användarföreningens höstmöte: tema erfarenhetsutbyte

Onsdag 17 oktober, kl 8-12, i sessions-salen Förvaltningshuset Rosen. Projektdeltagare och ledamöter från Avloppsguidens användarförening demonstrerar den utrustning som användes i fält i projekten om surrogatparametrar. Förmiddagen ägnas åt fortsatta diskussioner om hur tillsyn och prövning kan utvecklas samt diskussioner om utvecklingsprojekt 2018-2019 och framåt.

Erfarenhetsutbyte om provtagning och uppföljning av anläggningar
Två grupper:

  1. Demonstration av provtagningsutrustningen som användes i projekten.
  2. Hur tar vi erfarenheterna från projekten med surrogatparametrar vidare?

Kommande utvecklingsprojekt och samarbeten

På gång: Kvalitetssäkra tillståndsprocessen LOVA 2019

Inbjudan, program och anmälan hittar du här

Läs mer

Referat från Vatten Avlopp Kretslopp 23 mars 2018 om funktionskontroll

Avloppsguidens användarförening