Silverläckan – en rapport om silver i sportkläder

Svenskt Vatten avråder från kläder med silver som biocid och ifrågasätter starkt butiker och miljöstandarden Bluesign. Svenskt Vatten har låtit analysera så kallade luktfria sportkläder som behandlats med silver. Efter tio maskintvättar hade 31-90 procent av silvret i kläderna läckt ut.

– Undvik kläder som behandlats med silver. De ställer till stora framtida problem i miljön och eftersom silvret tvättas ut är det helt meningslöst att köpa dessa kläder, säger Anders Finnson.

Svenskt Vatten menar att tvättvattnet från kläder med silver i sig inte borde blandas med annat avlopp. Läs mer i Svenskt Vattens rapport Silverläckan

Från rapportens sammanfattning

Svenskt Vattens krav:

 • Spridningen av antibakteriellt silver i miljön måste upphöra.
 • Handeln måste börja fasa ut alla kläder och textilier som behandlats med silver. Med start idag.
 • Tillverkare måste bli mycket bättre på att märka sina plagg korrekt. Märkningen skall tydligt ange att plagget behandlats med en biocid.
 • Svenskt Vatten kommer att anmäla de butiker som brister i märkningen till Kemikalieinspektionen. Bland andra Adidas, Addnature och Fitnessbutiken.se.
 • Sverige bör verka i EU för att kraven på märkning ska bli tydligare. Exempelvis bör det vara ett absolut krav att biocidbehandlade varor som säljs på nätet är tydligt märkta såväl på webbsidan som i plagget som kommer med posten.
 • Konsumenter bör undvika att köpa ”luktfria” kläder så länge de inte är säkra på att de inte innehåller silver. Fråga alltid i butiken.
 • Svenskt Vatten vill veta varför Bluesign godkänner kläder som behandlats med sil­ver. Vilken hänsyn tar Bluesign till att en betydande del av den bakteriedödande biociden tvättas ur och hamnar i vatten och kretslopp?

Ur summering av rapporten:

 • Kläder behandlade med silver kan utgöra ett hot mot bottenlevande djur och orga­nismer i sjöar och hav. Så kallade sedimentlevande organismer är känsligare än vi tidigare trott.
 • Spridning av silver i miljön kan bidra till spridning av antibiotikaresistens.
 • Vi vet idag att antibakteriellt silver från behandlade textilier är den största kända källan till silver till reningsverken samtidigt som mängden silver in till reningsverken måste minska med mer än hälften för att vattnets kretslopp ska vara hållbart på sikt.
 • Antibakteriellt silver i kläder läcker ut vid tvätt och ökar alltid mängden silver till reningsverken – dessa kläder driver alltså på utvecklingen åt precis fel håll.
 • Efter tio tvättar är silverläckan från silverbehandlade kläder 31–90 procent. Median­värdet ligger på 72 procent, enligt den laboratorieanalys som Svenskt Vatten beställt. Två tredjedelar av silvret läcker alltså efter tio tvättar.
 • Totalt testades 15 plagg i laboratorium. Samtliga var på något sätt märkta som lukt­fria (exempelvis ”förhindrar lukt”, ”motverka dålig lukt”, ”anti-odör”). Nio av 15 innehöll silver, enligt laboratorieanalysen. Av dessa nio var åtta behandlade med Po­lygiene, en patenterad behandling med silverklorid som tillhandahålls av det svenska bolaget Polygiene AB.
 • Klädmärkena slarvar med märkningen. Enligt EU:s regler ska det tydligt framgå på varje så kallat luktfritt plagg vilken biocid som det behandlats med. Det här är flera klädmärken dåliga på.
 • Butikerna är dåliga på att informera konsumenter om vilka giftiga ämnen som finns i kläderna. Enligt lag ska de inom 45 dagar svara på frågor om detta från konsumen­ter. När vi frågar dem så är det flera som ej kan uppge vilka verksamma biocider som de luktfria sportkläderna är behandlade med.
 • Bluesign, som är en miljöstandard, accepterar silver i kläder, trots att kläderna enligt vår laboratorieanalys läcker silver till kretsloppet.

Sportkläder läcker silver – Pressmeddelande från Svenskt Vatten, 2018-10-24