VA-guidens monter välbesökt på VA-mässan

Så var 2018 års VA-mässa i Jönköping över. Tre intensiva och givande dagar för oss på VA-guiden som var på plats både med egen monter men även som medarrangör till VA-mässans seminarieföreläsningar:

-Dagvatten i ett förändrat klimat – hur ska framtidens nederbörd hanteras fysiskt (26/9)

-Utredningen om Hållbara vattentjänster – hur påverkar förslagen kommunernas arbete? (27/9)

Det blev också många tillfällen för nätverkande, personliga möten och intressant snack om nya tekniker och innovationer, då mässan totalt hade över 6 000 besökare under de tre dagarna.

Här ser du Dines Juhl Barsø på Hybrid Filter, en av våra glada vinnare av VA-guidens paraply som svarat att svavelväte är hans största va-utmaning i vardagen.

I montern kunde man som besökare bland annat träffa våra redaktörer som visade VA-guidens olika medlemstjänster, diskutera aktuella va-frågor och svara på frågan: Vilken är den största va-utmaningen i din vardag? och samtidigt vara med i utlottningen av VA-guidens fina paraplyer.

En annan mycket uppskattad möjlighet var att man som besökare kunde teckna sig för en gratis prova på månad till VA-guidens olika medlemstjänster va-planering, dagvatten och små avlopp.

Är du intresserad av någon av våra medlemstjänster små avlopp, dagvatten eller va-planering ska du kontakta Emmelie Lagemyr för mer information. Du kan även läsa mer om våra olika medlemskap här.

VA-guiden tackar VA-mässan och alla besökare för denna gång!