Del 5: Funktionskontroll – ventilation, en ”käpphäst”

VA-guiden och Avloppsguidens användarförening tog frågan om funktionskontroll av små avlopp vidare genom att bjuda in till en utbildningsdag i Norrköping 16 oktober. Föreläsarna delade med sig av kunskap, erfarenheter och tips.

Nedan återger VA-guiden korta referat och sammandrag från föredragen om funktionskontroll. Referaten bygger på VA-guidens egen tolkning och förståelse av vad som sades och avslutas med Björn Erikssons reflektioner.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.