Avlopp för samlingslokal med periodvis stor belastning – expertsvar

Fråga: Vi har fått in en avloppsansökan från en bil/motorklubb. Det rör sig om en samlingslokal med 2 toaletter och en industridiskmaskin. Det råder ingen hög skyddsnivå i området varken för miljö eller hälsoskydd och dricksvattentäkten är lokaliserad ca 30 m uppströms.

Anläggningen kommer belastas cirka 1 gång i månaden då klubben har regelbundna möten/samlingskvällar med 50 deltagare. Man håller också i bröllop ca 2-3 gånger om året. I och med att belastningen är väldigt hög 1-2 gånger i månaden är vi osäkra om biohuden kommer brytas ner mellan tillfällena och resonerar kring att ha WC till sluten tank och någon form av liten markbaserad BDT-anläggning med en slamavskiljare på 3 m3 innan. Samtidigt rör det sig om mest urin, mindre mängder avföring så det är mindre mängd näringsämnen och bakterier om man jämför med belastningen från ett vanligt hushåll. Hur ska man resonera kring avloppsanläggningar vars belastning är koncentrerade till enstaka tillfällen om året?

EXPERTPeter NilssonCivilingenjör inom väg och vattenTeknikkonsult och geohydrolog på VA-teknik och Vattenvård AB

SVAR:

Jo här har ni nog det knepigaste fall man tänka sig avseende intermittent belastning med långa viloperioder och korta belastningsperioder.

Vi har borrat en hel del i detta då det finns mängder med fritidshus som bebos kanske bara 4-8 veckor om året. Vi fann att biohuden tar c:a 2-4 veckor att helt utbildas första gången (nybyggd anläggning) med normala förutsättningar i övrigt (temperatur, belastning, kvalitet på vattnet, etc). Efter detta kan den återbildas på en vecka plus minus någon dag beroende på förutsättningarna. De viloperioder vi tittat på i våra undersökningar är då 4-6 månader mellan två belastningar.

Min bedömning utifrån det mönster som redovisas här vad avser belastning är att det kommer att bli svårt eller t.o.m. mycket svårt att utbilda en tillräcklig biohud innan det inträder en lång vila. En belastningscykel på 1 dag hög belastning följt av 30 dagar med ingen belastning är problematisk. Jag är vanligtvis väldigt positiv till markbaserade system och anser att de kan klara det mesta, men det här blir nog en för svår utmaning – åtminstone om vi ska få en reduktion/rening i anläggningen som är värd namnet.

Det tråkiga är att detta gäller också för minireningsverk som har någon form av biologisk rening. En biologisk rening i ett minireningsverk är lika olämplig om det är BDT+Kl som om det bara är BDT eller bara Kl-vatten. Jag ville poängtera att bara för att ett markbaserat system inte funkar ur biosynpunkt så kan man inte rakt av ersätta detta med ett biosteg, t.ex  i ett paketreningsverk. Man har kvar samma grundproblem. Om man i det här mycket speciella fallet dissar konventionell markbaserad teknik och inser att tillgängliga paketreningsverk är begränsade, ja då kan ett renodlat kemverk vara ett bra alternativ – kanske det bästa de kan göra i den rådande situationen. Det enda som skulle kunna fungera i det här fallet med mortorklubben är kemfällning i form av förfällning. Det innebär att man slamavskiljer vattnet i en vanlig slamavskiljare (rätt dimensionerad) och sen kemfäller och därefter har en andra sedimentering (slamavskiljare) innan vattnet leds vidare till t.ex. en markbädd/filterbädd. Markbädden/filterbädden är inte i första hand en markbädd – med alla de goda funktioner som den har – utan i första hand ett filter för att få bort restflock från fällningen för att på så sätt få ett bättre och stabilare resultat. En sådan lösning är dock begränsad vad gäller reduktion av organiskt material (BOD, COD) och bakterier, jämfört med en markbaserad lösning.

Frågeställaren är inne på sluten tank för wc-avloppet. Jag är tveksam till detta. En motorklubb med 50 pers som dricker öl innebär att man snabbt fyller en 6 m3 avloppstank. Dessutom vill man även att bröllop eller andra lite högtidligare evenemang ska fungera. Att vara på en bättre fest och mitt under maten få reda på att nu är toaletterna fulla är absolut ingen höjdare. Ska det bli vettigt med tömningar måste man upp i kanske dubbla tankvolymen. Det bör man i så fall räkna på. Många tankbilar tar i dag upp mot 12 m3. Resterande BDT-vatten (i princip handfat för tvättning och avlopp från diskmaskinen) kan man nog utan större risk behandla i en liten BDT-anläggning, även om man vet att biohuden även här inte är den mest optimala. Byggandet av BDT-anläggningen ska föregås av en ordentlig genomräkning och dimensionering av ytor och volymer.

Ja det var en kombination av ett expertsvar och ett resonemang. Som sagt detta är en extrem situation med exceptionella förutsättningar. Här får man således inte vara rädd för att ta till ovanliga lösningar, utan försöka hitta något som kan fungera så bra som förutsättningar medger. Lycka till med anläggningen!


Det är alltid den enskilda myndigheten som självständigt utformar sina beslut, och som självständigt gör sina bedömningar och som ansvarar mot sina tillsynsobjekt och medborgare. VA-guiden AB, samt de experter som svarar på uppdrag av avloppsguiden/VA-guiden AB, friskriver sig från alla tänkbara anspråk till följd av olyckliga svar eller missförstånd.