Miljoner till vattenparksprojekt

Den nyligen anlagda Hamre våtmark, i den östra delen av Västerås. En liknande, om än mindre, anläggning som den som planeras i Johannisberg.

Boverket ger Västerås stad 2,3 miljoner kronor i bidrag för att anlägga en vattenpark.

Vattenparken kommer att anläggas i området Johannisberg i Västerås. Syftet är att rena dagvatten från västra delarna av staden genom att vatten från den mycket förorenade Kapellbäcken leds till anläggningen. Detta ska i sin tur leda till en förbättrad vattenkvalitet i recipienten Mälaren.

Förhoppningen är även att vattenparken ska bidra ökad biologisk mångfald samt att området i sin helhet ska kunna användas till rekreation. Parken omfattar totalt 15 hektar och förväntas bli klar under 2020.

– Läs om vattenparken på Västerås stads hemsida.
– Lyssna på ett inslag på Sveriges Radio om vattenparken och Västerås smutsigaste bäck. 
– Läs VA-guidens reportage om en liknande anläggning i östra delen av Västerås – Hamre våtmark.


Mer inom samma ämne: 

– Vattenparken Paddeborg, Enköping. Uppföljande reportage
– Kunskapsunderlag om våtmarkers ekologiska och vattenhushållande funktion. NV, 2017
– Dagvattenvåtmark fungerar utmärkt efter 19 år. Reportage 2016