Skyfallsfrågan med tidigt i samhällsplaneringen

Vy över Jönköping.

I Jönköping planeras nya bostäder i stadsdelen Ekeberg/A6. Bostadsprojektet är också ett exempel på där skyfallsfrågan tas upp tidigt i samhällsplaneringen. 

Det är lokaltidningen Jnytt (11/1) som rapporterar om det nya bostadsprojektet och vilka planeringssvårigheter som föreligger. I detta ingår hanteringen av skyfall.

Under 2013 drabbades Jönköping av ett skyfall då cirka 60 mm regn föll under en timme över områdena A6, Rosenlund och Liljeholmen vilket resulterade i stora översvämningar. Detta finns nu med i bakhuvudet när kommunen planerar det nya bostadsområdet.

Enligt kommunen kommer dagvattenfrågan att bli både svår och dyr att lösa bl a till följd av erosionsproblematik och stora höjdskillnader inom planområdet.

Läs mer: Jnytt (11/1): ”Här är hotet mot nya stadsdelen”


Mer inom samma ämne: 

– Behöver du tips på vad en skyfallsplan ska innehålla?
– Beredskapsplanering för skyfall, SVU 2017
– Klarar din kommun ett stort skyfall? Svenskt Vatten m.fl. 2017