Enkät till dig som är entreprenör: Hur använder du naturgrus och bergkross?

Är du entreprenör som anlägger små avlopp? Nu ber RISE dig att svara på en enkät, och därmed bidra till mer kunskap om hur bergkross och naturgrus används i markbaserade avloppsanläggningar.

Enkätens frågor handlar bl a om vilket material du använder i markbäddar och varför, hur materialet kontrolleras och hur det lagras.

Klicka här för att svara på enkäten.

Frågorna är en del av projektet ”Kvalitetssäkring av bergkross och naturgrus” som finansieras av Havs- och vattenmyndigheten. Projektet ska mynna ut i en rapport med förslag till nya rekommendationer för kornstorlek och användning av krossprodukter i markbaserade avloppsanläggningar.

Kontaktperson för projektet:
Maja Englund, projektledare, RISE
[email protected]
010 – 516 69 30


Relaterat

Seminarium om kvalitetssäkring av bergkross, den 20 maj 2019 i Uppsala

Rekommendationer för bergkross som filtermaterial i markbäddar – informationsblad från JTI, 2016

Markbäddars uppstartstid och påverkan på bäddens funktion vid användning av krossat berg – JTI rapport 2013