Rekommendationer för bergkross som filtermaterial i markbäddar

bergskross

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.

1 kommentar

  1. Detta projekt ledde sedan vidare till ytterligare ett projekt som uppdaterade rekommendationerna, bland annat ersattes rådet om att materialet ska vara tvättat med att den som ska använda det bör ha siktkurva och, eller, LTAR-test som visar förväntad genomsläpplighet och lämplighet för avloppsrening. Du hittar mer via denna länk:
    https://vaguiden.se/2019/12/kvalitetssakring-av-bergkross-och-naturgrus-som-filtermaterial-i-markbaddar/