Mikroplaster i miljön år 2019

Svart gummigranulat på konstgräsplan. Foto: Hannes Öckerman, WRS.
Naturvårdsverket har nyligen avrapporterat ett regeringsuppdrag om mikroplast. Bland åtgärder mot spridning finns bl a förslag om att anmälningsplikt införs för anläggningar med konstgräs.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden.Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.