SVU-rapport från VA-Teknik Södra

Flera nya SVU-rapporter har publicerats för allmänheten den senaste tiden. Från klustret VA-Teknik Södra har en sammanfattning med ett urval från de viktigaste forskningsprojekten från åren 2015-2018, FAS III släppts.

Från sammanfattningen:

”Stärkande av forskning, utveckling och utbildning inom avancerad avloppsvattenhantering var även under Fas III ledord för klustret. VA-teknik Södra fortsatte under sin tredje programperiod den mycket framgångsrika satsningen på industridoktorander i samarbete med företag och vattentjänstbolag. Man avsatte den största andelen av de ekonomiska medlen för utveckling av just denna samarbetsform för att på så sätt garantera att den forskning som utförs är till gagn för VA-branschen. Även det arbete där styrgruppen genom så kallade särskilda satsningar har haft möjlighet att få igång verksamhet inom viktiga ämnesområden, som inte täcks in av industridoktorandprojekten, har varit en viktig del av programperiodens strategiska utvecklingsarbete av VA-teknik Södra. I nuläget består VA-teknik Södra av medlemmar från två universitet, tre företag och tio vattentjänstbolag. Basen i programmets verksamhet är på högskolorna i Lund och Göteborg.”

Fullständig referens: Mattsson, A., Wilén, B-M., Wittgren, H B., Aspegren, H., Jönsson, K., Hagman, M.,  Cimbritz, M., 2019, C-rapport. Slutrapport Fas III VA-Teknik Södra 2015-2018. Svensk Vatten Utveckling

Ladda ner rapporten via Svenskt Vattens hemsida.