VA-podden #3 Dagvattendammar med Jonas Andersson

Det tredje avsnittet av VA-guidens podcast är det första av flera som fokuserar på dagvattenanläggningar. I detta avsnitt diskuteras det dagvattendammar med Jonas Andersson, WRS.

Det finns många typer av dagvattenanläggningar med olika syften och användningsområden. En av de vanligast förekommande anläggningarna är så kallade dagvattendammar.

Hur fungerar en dagvattendamm och vilka faktorer är viktiga för att anläggningen ska uppfylla dess syfte? Dessa frågor och många fler diskuterar jag tillsammans med Jonas Andersson, dagvattenexpert och VD vid konsultbolaget WRS i Uppsala.

Jonas är agronom med många års erfarenhet av hantering av dag- och spillvatten, konstruktion och skötseln av dammar, våtmarker och andra reningstekniker. Jonas gör utredningar, projekterar, driver utvärderingsprojekt och har stor erfarenhet av att utbilda inom dagvattenområdet. Han har även författat ett flertal rapporter, bl a om just dagvattendammar.

Lyssna på avsnittet i spelaren nedan.

 


Relaterat

Skötsel av dagvattendammar – Handbok Oxunda
Rekommendationer för drift och underhåll av dagvattenanläggningar. LTU 2016
NOSat upp reningseffekt hos dagvattendammar