Svenskt Vatten hotas med stämning på en miljon kronor

Svenskt Vattens avrådan från att köpa träningskläder behandlade med silver upprör. Tillverkaren Polygiene hotar med att lämna in en stämningsansökan till Patent- och marknadsdomstolen om inte Svenskt Vatten genast slutar med sina uppmaningar att inte använda träningskläder som har behandlats med silver.

Behandlingen av textilier med silver som biocid är en metod för att förhindra svettlukt. I rapporten Silverläckan som VA-guiden tidigare skrivit om konstaterar man att efter tio maskintvättar har 31-90 procent av silvret i kläderna läckt ut. Användningen av silver är bland annat ett allvarligt hot mot bottenlevande organismer i sjöar och hav. Just antibakteriellt silver från behandlade textilier är den största kända källan till silver till reningsverken. Mängden silver in till reningsverken måste minska med mer än hälften för att vattnets kretslopp ska vara hållbart på sikt.

Efter det att problemen med silverbehandlade textilier uppmärksammats har stora detaljhandelskedjor och tillverkare slutat sälja produkterna, detta enligt ett pressmeddelande från Svenskt Vatten som meddelar att Svenskt Vatten kommer att fortsätta arbetet att få bort giftiga ämnen ur vattnets kretslopp.

Till hela pressmeddelandet från Svenskt Vatten: Polygiene hotar med stämning på en miljon, 2019-07-05


Relaterat:

Silverläckan – en rapport om silver i sportkläder