Vatten- och avloppsfrågor i Almedalen 2019

Som vanligt har vatten- och avloppsfrågorna varit på tapeten under Almedalsveckan – om än kanske lite mindre än tidigare år?

Vill du ha koll på vad som diskuterades kan du i vår sammanställning ta del av seminarierna i efterhand. Vissa programpunkter har webbsändningar och flera har inte filmats men är dock intressanta att lyfta fram ändå:

Havs- och vattenmyndigheten (1 juli)
Vattenbrist och torka – vi behöver hållbar vattenresursförvaltning

Nätverket för Byggekologi (1 juli)
Decentraliserade naturliga lösningar för vatten och avlopp 

VVS-fabrikanternas råd – programpunkter om vatten och avlopp (1-2 juli)

SIWI Swedish Water House (1-4 juli)

Vattenforum (2-3 juli)
Vattenforum är mötesplatsen för alla som är intresserade av och arbetar med vårt viktigaste livsmedel – vatten, läs mer på Vattenforums hemsida där du ser alla programpunkter såsom Hur ska vi klara framtidens vattenförsörjning? eller Vattnet – hur värderar vi det ovärderliga nu och i framtiden?   

LU Water, Lunds Universitet, Avdelningen för Teknisk Vattenresurslära (3 juli)
Klimatvariabilitet och Sveriges vattenresurser – så hanterar vi det

SMHI (3 juli)
Torka och vattenbrist nu och i framtida klimat – orsaker, effekter och möjliga åtgärder

Östersjödagarna (3-4 juli)
Östersjödagarna är ett samarbete mellan flera aktörer som alla arbetar för Östersjöns bästa. Värd och samordnare är Blått Centrum Gotland (BGC). Blått centrum Gotland  är ett samverkansprojekt mellan Uppsala universitet, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland.

Region Jönköpings län (4 juli)
Kampen om vattnet – hur skyddar vi våra stora dricksvattenreserver?

Region Gotland (5 juli)
Hur säkrar vi vattnet och dricksvattnet i en tid av torka?

Hela programmet för Almedalsveckan 2019 (30 juni – 7 juli).


Relaterat från tidigare Almedalsveckor: