Dagvattendammar gynnar biologisk mångfald

En dagvattendamm har som primärt syfte att fördröja och rena dagvatten. Ibland kan den dock även innebära andra fördelar. I en studie vid Uppsala Universitet har forskare funnit att anlagda dagvattendammar kan gynna den biologiska mångfalden.

Internationella studier har tidigare visat att dagvattendammar kan bidra till den biologiska mångfalden. Forskare vid Uppsala Universitet ville undersöka om det samma även gäller i Sverige, genom att studera den biologiska mångfalden i samtliga dagvattendammar i Uppsalas stadsmiljö (totalt 18 stycken).

Fokus på trollsländor

Forskarna valde att använda trollsländor som mått för den biologiska mångfalden i dagvattendammarna. Trollsländors biologiska mångfald ofta korrelerad med övrig biologisk mångfald av vattenorganismer och används därför som ett mått på den totala biologiska mångfalden i dammarna.

I Sverige finns det totalt omkring 60 olika arter av trollsländor, varav 51 regelbundet förekommer i Uppland. I studien lyckades forskarna hitta och identifiera sammanlagt 31 olika trollsändearter i dammarna, motsvarande 61 procent av arterna i Uppland.

Växtligheten en viktig faktor

I studien kunde man också konstatera att mängden vegetation i en dagvattendamm utgör en viktig faktor för den biologiska mångfalden. Närvaron av olika typer av vattenväxter och hög strandvegetation ger både skydd från rovdjur och goda möjligheter till fortplantning. Även dammarnas storlek påverkade den biologiska mångfalden. Ju större damm, desto större livsmiljö.

 Studien är publicerad i tidskriften Ecological Indicators.

Fullständig referens:  Johansson F., Bini L.M., Coiffard P.,  Svanbäck R., Wester J., Heino J. (2019). Environmental variables drive differences in the beta diversity of dragonfly assemblages among urban stormwater ponds, Ecological Indicators (Kräver inloggning på SienceDirect).

Du hittar även en intervju med en av författarna till studien, Frank Johansson, på Uppsala Universitets hemsida.


Relaterat

VA-guiden Reportage: En våtmark med flera syften
Att skapa mervärden i dagvattendammar
Boverket släpper ny vägledning om ekosystemtjänster