Dagvattendammar gynnar biologisk mångfald

En dagvattendamm har som primärt syfte att fördröja och rena dagvatten. Ibland kan den dock även innebära andra fördelar. I en studie vid Uppsala Universitet har forskare funnit att anlagda dagvattendammar kan gynna den biologiska mångfalden.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.