Räknas ett dike som naturlig infiltration?

Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik, besvarar ett antal följfrågor gällande en tidigare besvarad fråga om ansvaret för naturmarksavrinning.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.